Lukeminen on tekstin kuulemista.

Photo by romrodinka/iStock / Getty Images

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat taitoja, joihin pätevät samat lainalaisuudet kuin soittotaidon oppimiseen. Vaikuttava opetusmenetelmä tuottaa palkitsevaa osaamista, joka motivoi harjoittelemaan.

 

Lukutaito jakaa oppilaat kahteen leiriin

Luku- ja kirjoitustaidon hallinta jakaa oppilaat kahteen leiriin. Tämä kuilu rakentuu kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Heikoilla lukijoilla ongelmien samankaltaisuus viittaavat siihen, että opetusmenetelmä on keskeisessä roolissa lukutaidon heikkon kehitykseen.

Lue koko artikkeli »

Lukutekniikasta välitön apu

Koin lukemisessa ahaa-elämyksiä ja sain inspiraatiota. Lukutekniikassani Jouni huomasi heti, mistä sen tahmeus ja kankeus oli peräisin. Tuntui, että lukemiseni saatiin oikeille raiteille, jota edisti suuri lukemisen määrä keväällä. Nyt joulun lähestyessä opiskelen Tampereen Yliopistossa kauppatieteitä.

Tyytyväiset asiakkaamme »

Oppilaan oikeusturva edellyttää tukitoimilta läpinäkyvyyttä

Perusopetuslain mukaista kolmiportaista tukea laadittaessa suunnitelmien tulisi selkeästi esittää missä ajassa ja millaisin pedagogisin toimenpitein luku- ja kirjoitustaito saadaan edistymään.

Lue koko artikkeli »

 
Lukiklinikka18 (1).jpg

Asiakkaan edistyminen on ainoa mittarimme.

Täsmällinen luku- ja kirjoitustaidon arviointi, vaikuttava opetusmenetelmä ja luotettava arviointi tuottavat tyytyväisiä asiakkaita.

 

Oppilaalle järjestettävä tuki edellyttää selkeitä tavoitteita, joista opetuksen vaikuttavuus voidaan arvioida.

 

Miten esteet ylitetään

Lue asiakkaidemme kertomuksista miten Lukiklinikka auttoi heitä saavuttamaan lukutaidon.