Lukutaito jakaa oppilaat

Lukutaito jakaa oppilaat

Luku- ja kirjoitustaidon hallinta jakaa oppilaat kahteen leiriin. Tämä kuilu hyvien ja heikkojen lukijoiden välillä kehittyy kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Mikäli oppilas ei saavuta alkuopetuksen aikana sujuvan lukutaidon edellytyksiä, niin tilastollisesti hän ei ole sitä saavuttanut peruskoulun päätyttyäkään. Luku- ja kirjoitustaito erottaa selkeästi menestyjät erityisoppilaista.

Vuonna 2018 joka neljäs poika (24,5 %) ja joka kahdeksas tyttö (12,7 %) kuului erityisopetuksen piiriin. Vuosittain tehostettua tai erityistä tukea saavien määrä kasvaa poikien osalta 1.3 ja tyttöjen osalta 0.7 prosenttiyksikköä. Tyttöjen ja poikien välinen tasoero jatkaa kasvuaan. Erityisopetuksen piirissä on yli satatuhatta (105 107) oppilasta. Näistä poika on 2/3 osaa.

Erityisopetuksen kasvu on taloudellinen rasite opetuksen järjestäjille. Erityisopetuksen voimattomuus on huolestuttavaa, sillä heikko luku- ja kirjoitustaito, jota alkuopetuksen aikana ei saavuteta, seuraa oppilasta perusopetuksen loppuun saakka, ja lähes poikkeuksetta sen jälkeenkin. Useimmiten tehostetun tai erityisen tuen oppilaat kahlaavat peruskoulun läpi saamatta yksilöllistä ohjausta luku- ja kirjoitustaitoon, kuten eräs äiti kirjoitti Helsingin sanomissa 8.7.2019.

Oppilaan yksilöllinen ohjaus saattaa kuulostaa suurelta taloudelliselta panokselta, mutta luku- ja kirjoitustaidon ongelmat liittyvät läheisesti esi- ja alkuopetuksessa käytettyihin opetusmenetelmiin. Suurin osa erityisoppilaista painii samojen ongelmien parissa. Toisin sanoen lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät haasteet on korjattavissa suhteellisen nopealla aikataululla. Tämä edellyttää lukemista ja kirjoittamista harjaannuttavien toimintamallien tarkastelua, arvioinnin kehittämistä ja kohdennettuja tukitoimia.

Oppilaan oikeusturva edellyttää tukitoimilta läpinäkyvyyttä

Oppilaan oikeusturva edellyttää tukitoimilta läpinäkyvyyttä